LIDMAATSCHAPSTEST

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.easyfitloonopzand.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Easyfit Loon op Zand met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Easyfit Loon op Zand niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Easyfit Loon op Zand garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Easyfit Loon op Zand via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Easyfit Loon op Zand wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Easyfit Loon op Zand links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Easyfit Loon op Zand worden aanbevolen. Easyfit Loon op Zand aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Easyfit Loon op Zand niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Easyfit Loon op Zand behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easyfit Loon op Zand of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Easyfit Loon op Zand behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

FITNESS
eGYM
GROEPSLESSEN

Begin nu aan een fitter leven. Klik op de onderstaande knop en ontvang vrijblijvend alle (start)informatie:

‌JA, IK WIL ALLE (START)INFORMATIE!
Geplaatst op 2021-01-04

Onze nieuwe website

Met trots presenteren wij u onze geheel vernieuwde website! Kijk gerust even rond.

Geplaatst op 2021-01-04

Outdoor Fitness Zone

De gemeente Loon op Zand heeft in samenwerking met sportschool Easyfit Loon o...